دانلود ریمیکس مرا ببوس از سوگند

ریمیکس مرا ببوس

دانلود ریمیکس سوگند به نام مرا ببوس

Sogand – Mara Beboos

مرا ببوس برای آخرین بار تورا خدانگهدار که می روم بسوی سرنوشت
بهار ما گذشته گذشته ها گذشته منم بجستجوی سرنوشت

در میان طوفان همپیمان با قایق ران ها گذشته از جان باید بگذشت از طوفان ها
به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها که بر فروزم آتش ها در کوهستانها
شب سیه سفر کنم زه تیره ره گذر کنم نگه کن ای گل من
سرشک غم به دامم برای من میفکن

ریمیکس اجرای زنده اهنگ منتظرت بودم از سوگند توسط Dj Alireza

دانلود ریمیکس اجرای زنده اهنگ منتظرت بودم از سوگند توسط Dj Alireza با کیفیت خوب